Ketua
LEO SUKARNO, S.H.
Wakil Ketua
M.AUNUR ROFIQ, S.H.,M.H.
Hakim
TEGUH INDRASTO,SH
Hakim
M. ISKANDAR MUDA, S.H.
Hakim
AHKAM RONNY FARIDHOTULLAH, S.H., M.H.
Hakim
MOHAMMAD PANDI ALAM, S.H.
Hakim
MUHAMMAD SABIL RYANDIKA, S.H., M.H.
Hakim
EDI RAHMAD, S.H.
Panitera
MURYANI, S.H.
Sekretaris
YULIE CHRISTIE DEWI UDA, S.Kom.